Methodes om de kwaliteit van uw content te beoordelen

De vorige post somde een aantal criteria op om de kwaliteit van uw content te evalueren. Vandaag kijken we naar enkele methodes om na te gaan of aan die criteria wordt voldaan.

1. Contentaudits

Contentaudits geven u een diepgaand inzicht in de waarde van uw content en helpen u uw contentplanning en -strategie te verbeteren. Audits zijn ideaal om na te gaan:

  • wat de omvang is van de thema’s die u behandelt
  • waar uw content zich bevindt
  • welke soorten content u bezit
  • wat de relaties zijn tussen verschillende stukken content
  • welke metadata u gebruikt
  • wat de structuur is van uw links en titels
  • en meer.

Het grootste nadeel van een contentaudit is dat u hem niet kan automatiseren. Bovendien moet iemand met kennis van contentstrategie hem uitvoeren.

2. Web analytics

Web analytics vertellen u welke content het meest gewaardeerd wordt en op welke manier uw publiek uw content vindt en gebruikt. Jammer genoeg vertellen web analytics u niet waarom bepaalde content wel of niet werkt. Daarvoor moet u bij uw publiek te rade gaan. Basisgegevens uit web analytics, zoals het aantal unieke bezoekers per pagina, horen bij elke goede contentaudit.

3. Interviews, focusgroepen en enquêtes

Deze traditionele methodes blijven belangrijk voor de beoordeling van de kwaliteit van uw content. Elke methode heeft wel zijn eigen, specifieke nadelen. Een bekend probleem bij enquêtes, bijvoorbeeld, is dat respondenten de vragen vaak verkeerd begrijpen. Door verschillende methodes te combineren heft u de specifieke nadelen van elke individuele methode als het ware op en neemt de algehele betrouwbaarheid van uw onderzoek toe.

4. Mental mapping

Er is waarschijnlijk geen betere manier om content vanuit het standpunt van uw gebruikers te begrijpen dan door samen met hen op uw content te werken. Een bruikbare techniek uit de Information Architecture (IA) is het sorteren van kaarten tijdens een workshop. Zo kunt u het mentale model van uw publiek vastleggen. Dat model kan vervolgens vergeleken worden met de manier waarop u zelf uw content organiseert. Lees meer over het sorteren van kaarten op Usability Net.

5. Automatische controles

Als u erg veel content hebt, kunt u de kwaliteitscontrole ervan tot op zekere hoogte automatiseren. Er bestaan tools om snel leesbaarheid, duidelijkheid, samenhang, spelling, grammatica en broken links te scannen en te beoordelen. Helaas zijn de meeste tools uitsluitend bestemd voor Engelstalige content. Met sommige contentmanagementsystemen kunt u linkintegriteit, versiebeheer, toegangsrechten enz. controleren. Daarnaast bestaat er ook software om de bitsnelheid van video’s te checken, de grootte van beelden, de kwaliteit van audioclips enzovoort.

Door bovenstaande methodes te combineren krijgt u een vrij accuraat beeld van het kwaliteitsniveau van uw content. U kunt problemen identificeren en prioriteit toekennen aan acties om ze op te lossen.