Kevin Van der Straeten over sociale media

Kevin Van der Straeten is een volbloed internetondernemer en specialist in sociale media. Hij sprak onlangs over het onderwerp in The Content Room. Naderhand hadden we nog een gesprek met hem.

Kevin, hoe gebruik jij zelf sociale media?

Als spreker en coach pak ik het eerder rustig aan. Ik maak zelf geen content, maar gebruik de sociale media om interessante dingen die ik elders vind te delen. Bij mijn bedrijf eventplanner.be liggen de zaken omgekeerd. Daar maken we zelf content en gebruiken we sociale media als distributie- en promotiekanaal. Ook hebben we eventplanner.tv met behulp van sociale media gelanceerd. We hebben via crowdfunding geld ingezameld, maar met die actie haalden we aanvankelijk niet het targetbedrag. Onze crowdfunding kreeg wel veel aandacht op Twitter, Facebook en andere sociale media en zo hebben de traditionele media ons verhaal opgepikt. Uiteindelijk zijn we door al die belangstelling toch aan de nodige fondsen geraakt om van start te kunnen gaan.

Traditionele media en sociale media hebben elkaar dus versterkt. Hoe bouw je een communicatiestrategie op waarin je de kracht van sociale media integreert?

Hoe integreer je telefonie in een communicatiestrategie? Over telefonie denken we niet meer na, we gebruiken het gewoon. Zo moeten we ook gaan denken over sociale media. De strategische doelstellingen variëren natuurlijk naargelang van de dienst die ermee werkt. Bij Support ligt het nogal voor de hand wat je met sociale media kan doen: hetzelfde als met de andere kanalen die je gebruikt. Bij HR ga je jobs posten op Facebook, dat is ook niet zo verschillend met wat je elders al doet. Marketing ligt iets moeilijker. Hier moeten bedrijven zich wat bescheidener leren op te stellen. In eerste instantie moet je leren luisteren. Een biowinkeltje kan via sociale media bijvoorbeeld reageren op iemand die op zoek is naar recepten. Dat is interessanter dan zelf recepten te maken en te publiceren, al is dat natuurlijk ook goed zolang je daarin niet te commercieel bent. De basis is altijd luisteren.

Verschilt sociale media daarin van traditionele kanalen?

Dat vind ik niet. Een goede verkoopbrief vertrekt ook vanuit de vragen en problemen van de mensen. Een goede tv-spot kan dat ook doen. Wat wel verschilt, is dat je via sociale media direct(er) feedback krijgt. Bedrijven zijn daar soms bang voor. Maar als iemand iets negatiefs te zeggen heeft, gebeurt het toch. Ook als jij niet op sociale media aanwezig bent.

Zijn negatieve reacties de voornaamste reden waarom bedrijven soms geen sociale media willen inzetten?

De angst voor negatieve reacties is een van de voornaamste redenen, maar er zijn er nog. Sommige bedrijven hebben gewoon geen voeling met sociale media en geen kennis. Soms zien ze ook geen directe link met hun business. Een andere belangrijke factor is tijd, de angst om veel tijd aan sociale media te verliezen. Ik denk dat die angst alleen gegrond is als je geen plan hebt, als je niet vooraf weet wat je gaat doen. Als je op voorhand goed weet welke platformen je gaat gebruiken, voor wat en voor wie, dan kan je met een halfuurtje sociale media per dag al heel succesvol zijn. Alles hangt natuurlijk af van je doelstellingen. Een groot bedrijf dat sociale media voor Support wil gebruiken, zal daar waarschijnlijk meerdere personen fulltime voor moeten inschakelen.

Wat was voor jou tot nu toe je interessantste ervaring met sociale media?

Toen ik bij Telenet werkte, hebben we Yelo via sociale media gelanceerd. We hebben toen onze persconferentie via livestreaming gebracht, en dat was een gigantisch succes. Zo succesvol dat de servers zelfs even niet meer konden volgen.

Welke nieuwe ontwikkelingen zie jij de volgende jaren op ons afkomen?

Ik las nog maar net een artikeltje over een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat tieners in de Verenigde Staten Facebook aan het verlaten zijn en massaal aan het overstappen zijn naar Twitter. Bij ons is van die trend nog niks te merken, maar dat kan snel veranderen. Daarvoor hoef je niet bang te zijn. Zolang je aandacht hebt voor je doelgroep, ben je goed bezig. Volg altijd je doelgroep. Dat is het belangrijkste.

Kevin Van der Straeten is de oprichter van eventplanner.be

1 reactie
Svetlana
Svetlana | 26.12.2015 op 15:48 pm

i downloaded your mulocttuih kernel but am sure how to go about it in flashing. am using custom ROM after flashing from safcom ROM which had mulocttuih contrary to the ROM am using at the moment. is there a place i could download safcom ROM?